8 đặc điểm cần biết để khởi nghiệp kinh doanh online

Để khởi nghiệp kinh doanh online không phải là điều dễ dàng bởi vì đây là vốn tự chủ do tự thân mình bỏ công sức, thời gian và tiền bạc để làm điều này. Do đó bạn cần phải tìm hiểu và nắm thêm nhiều thông tin tự kinh doanh. Hãy để nganhqtkdhp.edu.vn chia sẻ đến bạn 8 đặc điểm cần biết để khởi nghiệp kinh doanh online thành công nhé!

8 đặc điểm cần biết để khởi nghiệp kinh doanh online
Hãy để nganhqtkdhp.edu.vn chia sẻ đến bạn 8 đặc điểm cần biết để khởi nghiệp kinh doanh online thành công nhé!

1.Doanh thu

Một doanh nghiệp sẽ 3 nhóm doanh thu là

– Doanh thu từ bán hàng hóa; 

– Doanh thu từ hoạt động đầu tư khác;

– Doanh thu từ hoạt động tài chính: có thể tại một giai đoạn nào đó doanh nghiệp không dùng hết số vốn chủ sở hữu của mình thì họ sẽ cho vay lấy lãi.

2.Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí để tạo ra một thành phẩm. Đối với một công ty thương mại thì giá vốn hàng bán là tổng chi phí cần thiết để hàng có mặt tại kho ( giá mua từ nhà cung cấp, vận chuyển, bảo hiểm,….). Đối với một công ty sản xuất thì cũng tương tự nhưng phức tạp hơn một chút do đầu vào của nó là nguyên liệu chứ chưa phải thành phẩm.

3.Chi phí kinh doanh

Doanh nghiệp có các loại chi phí bao gồm:

– Chi phí quản lý: là lương thưởng, điện, nước, văn phòng phẩm

– Chi phí thuê nhà xưởng, văn phòng

– Chi phí tài chính: là lãi ngân hàng của số vốn vay phục vụ kinh doanh

Chi phí kinh doanh
Chi phí kinh doanh (Ảnh minh họa)

– Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí kể từ khi hàng từ kho tới khách hàng. Bao gồm chi phí tiếp khách, vận chuyển hướng dẫn,…

– Chi phí mua nguyên vật liệu

Đây được xem như là yếu tố quan trọng để kinh doanh online hiệu quả khi bạn mới bắt đầu tự mình kinh doanh

4.Tài sản

Doanh nghiệp đương nhiên phải có tài sản, cụ thể = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn

– Tài sản ngắn hạn: bao gồm tiền và các khoản tương đương với tiền, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.

– Tài sản dài hạn: bao gồm tài sản cố định (máy móc,…), bất động sản, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. Tài sản dài hạn khác là khoản phải thu dài hạn, dự phòng nợ khó đòi

5.Nguồn vốn

Nguồn vốn là số tiền doanh nghiệp phục vụ vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn = Tổng Nợ  + Vốn chủ sở hữu.

Nợ = Nợ ngắn hạn +  Nợ dài hạn.

=> Vốn chủ sở hữu = Vốn đầu tư của chủ sở hữu + lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.Bảng cân đối kế toán

Là bảng được lập tại một thời điểm thể hiện Tài sản = Nguồn vốn. Tài sản sẽ luôn bằng nguồn vốn, vì vậy mới gọi là  cân bằng. Chú ý rằng bảng cân đối mang tính chất thời điểm, thể hiện sức khỏe của doanh nghiệp tại một thời điểm lập bảng.

7.Nhu cầu thị trường

Nhu cầu thị trường = Doanh số khách hàng cũ + Doanh số khách hàng mới

Nhu cầu thị trường
Nhu cầu thị trường = Doanh số khách hàng cũ + Doanh số khách hàng mới

8.Quan hệ nhân quả giữa chi phí quảng cáo và doanh số bán hàng

Có nhiều mặt hàng mà không quảng cáo thì không bán được hàng đặc biệt là hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp có thể tính được mỗi phút quảng cáo trên tivi mang lại bao nhiêu doanh số tăng trưởng. Tương tự với các hình thức quảng cáo khác như internet, báo chí, gọi điện thoại, gửi tờ rơi,…

Mong rằng qua bài viết trên sẽ cho bạn thêm nhiều thông tin về các khái niệm khởi nghiệp kinh doanh online dành cho bạn. Chúc bạn thành công trên con đường mình chọn nhé!

=>> Click tham khảo: ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Duy Tân nếu bạn quan tâm và yêu thích lĩnh vực kinh doanh nhé